Telefon

506 643 347

Email

kontakt@parafiakozala.pl

Konto Parafii

56 1240 3392 1111 0000 3022 6111

Historia Parafii błogosławionego Michała Kozala w Lipnie.